De Keurnmeaiers vindt zijn oorsprong in 1999.
In de jaren daarvoor werden er wagens gebouwd door kameradengroep ´n Géént. De bouw vond destijds plaats bij de Fam. Meijer in Volthe, ze deden mee met de optocht onder de naam “Onmeunige Ulken”.
In het najaar van 2000 werd in het voormalige café/zalencentrum het Jachthuis/ Ossenvoort een historische vergadering gepland. In de tijd hiervoor was er door de  kameradengroep al vaak gelobbyd onder de stamgasten om in grotere getale een praalwagen te bouwen.
De opkomst van deze vergadering was goed en de verschillende groepen waren enthousiast over het oprichten van een nieuwe vereniging. Zodoende ontstond er een vereniging van een kleine 60 personen.
Nu de kogel door de kerk was mochten de aanwezigen direct een inbreng doen voor een passende naam. Door middel van briefjes konden de aanwezigen hun naam aandragen.
Uiteindelijk is er gekozen voor De Keurnmeaiers.
De naam Keurnmeaiers is een samenvoeging van Görtnkeurndoarp en de Gerstemaaier, dit is het beeld wat bij de kerk staat.
Na een brand in de schuur bij Meijer in 2000 werden de wagens gebouwd bij Achterbosch in Volthe. Daarna werd er nog gebouwd bij de Firma Haarhuis in Agelo. In 2003 werd er zelfs op 2 locaties gebouwd aan het thema circus trein te weten bij de Fam. Meijer in Volthe en de Fam. Nijhuis in Oldenzaal.
In de zomer van 2003 kregen de Keurnmeaiers eindelijk een vast onderkomen. Met Hennie Kaptein werd overeengekomen om de voormalige koeienstal aan de Loosteresweg in Volthe op te knappen en voor langere tijd als wagenbouw loods te betrekken.
Een prachtige grote locatie waar de praalwagens van 2004 tot en met 2017 zijn gerealiseerd en waar menig feestje werd gehouden. Niks was te gek bij Hennie.
In deze jaren nam het ledenaantal ook flink toe. Vooral de jeugd vondt de weg naar de Keurnmeaiers en in 2017 bestond de Keurnmeaiers uit 150 leden.
Instagram